W klasie trzeciej uczniowi gimnazjum piszą egzaminy w ciągu trzech dni z następujących części:
część humanistyczna
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut;
- z zakresu języka polskiego – trwa 90 minut;
część matematyczno-przyrodnicza
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – trwa 60 minut;
- z zakresu matematyki – trwa 90 minut;
język obcy nowożytny
- na poziomie podstawowym – trwa 60 minut;
- na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.

Komunikat o dostosowaniach na egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2017/2018

Przykładowe zestawy zadań

Wyniki egzaminu z języka polskiego wyrażone we wskaźnikach EWD
Wyniki egzaminu z historii i wos wyrażone we wskaźnikach EWD
Wyniki egzaminu z przedmiotów przyrodniczych wyrażone we wskaźnikach EWD
Wyniki egzaminu z matematyki wyrażone we wskaźnikach EWD