Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2017/2018 egzaminu gimnazjalnego.

Wyniki egzaminów wyrażone wskaźnikami trzyletnimi EWD dla szkół z powiatu oleckiego:

Wyniki egzaminów za lata 2013 - 2015

Egzamin gimnazjalny - matematyka
Egzamin gimnazjalny - język polski
Egzamin gimnazjalny - historia i wos
Egzamin gimnazjalny - przedmioty przyrodnicze

Wyniki egzaminów za lata 2012 - 2014

Egzamin gimnazjalny - matematyka
Egzamin gimnazjalny - język polski
Egzamin gimnazjalny - historia i wos
Egzamin gimnazjalny - przedmioty przyrodnicze