Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasach: 2a, 2b, 3a, 3b
Wymagania na poszczególne oceny z religii w klasach: 2a, 2b, 3a, 3b
Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasach: 2a, 2b, 3a, 3b
Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasach: 2a, 2b, 3a, 3b
Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasach: 2a, 2b, 3a, 3b
Wymagania na poszczególne oceny z zajęć artystycznych w klasach: 2a, 2b, 3a, 3b
Wymagania na poszczególne oceny z geografii: 2a, 2b, 3a, 3b
Wymagania na poszczególne oceny z biologii w klasach: 2a, 2b, 3a, 3b
Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasach: 3a, 3b
Wymagania na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa w klasach: 3a, 3b
Wymagania na poszczególne oceny z plastyki w klasach:
Wymagania na poszczególne oceny z muzyki w klasach: 2a, 2b
Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach: pierwszy rokdrugi rok
Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasach: 2a, 2b, 3a, 3b
Wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego w klasach: 2a, 2b, 3a, 3b
Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasach: 2a, 2b, 3a, 3b
Wymagania na poszczególne oceny z historii w klasach: 2a, 2b, 3a, 3b
Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasach: 2ab początkujący, 3ab początkujący, 2ab zaawansowani, 3ab zaawansowani,