Wymagania na poszczególne oceny z religii w klasach: 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b
Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasach: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b
Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasach: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b
Wymagania na poszczególne oceny z historii w klasach: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b
Wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego w klasach: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b
Wymagania na poszczególne oceny z przyrody w klasach: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b
Wymagania na poszczególne oceny z plastyki w klasach: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b
Wymagania na poszczególne oceny z muzyki w klasach: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b
Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasach: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b
Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych w klasach: 4a, 4bch, 4b dz, 5a, 5b, 6a, 6b
Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasach: nauczanie początkowe, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b,

Wymagania na poszczególne oceny z geografii w klasach: 7a, 7b
Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasach: 7a, 7b
Wymagania na poszczególne oceny z fizyki: 7a, 7b