Drodzy uczniowie, od niedawna w naszej szkole funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do pomocy, a także do obserwowania naszych działań na stronie szkoły i Facebooku. Najważniejsze informacje znajdziecie również na tablicy (obok sali 215) na korytarzu szkolnym.

„Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie.”
-Matka Teres z Kalkuty

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.
Wolontariusz to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Wielkanocna Zbiórka Żywności

    W oleckich sklepach w dniach 9 - 10.03.2018r. odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności zorganizowana przez Federację Polskich Banków Żywności. Akcję koordynowało Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z Olecka.
    Uczniowie naszej szkoły w licznym gronie wsparli zbiórkę żywności. Aż 25 wolontariuszy przyczyniło się do zebrania około 1500 kg produktów spożywczych, które w postaci paczek świątecznych trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta oraz do instytucji zajmujących się pomocą dzieciom i młodzieży.
    Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w Wielkanocną Zbiórkę Żywności. Wolontariusze uczestniczący w akcji:
Selwocka Kaja, Julia Czapkowska, Aleksandra Kapuścińska, Anna Naruszewicz, Magdalena Pilichowska, Julia Domasik, Klaudia Żynda, Karolina Nikielec, Agata Piasecka, Oliwia Karbasz ,Wiktoria Kaler, Emilia Czajewska, Klaudia Fiećko, Masalska Wiktoria, Kacper Przyborowski, Agnieszka Piotrak, Maciek Pieczulis, Małgorzata Laszkowska, Weronika Jankowska, Paulina Krejpcio, Justyna Sznurkowska, Weronika Drażba, Amelia Ropel, Tymoteusz Malinowski, Zawistowski Filip.

Szkolne Koło Wolontariatu
„Dobre Serce”

więcej zdjęć