Informacje o projekcie


"Uczniowie i świat" - film wykonany w ramach EG


    Jedno z zadań, które realizowaliśmy podczas TEG, to zbiórka makulatury i nakrętek plastikowych. Do konkursu przystąpiły klasy SP4: I a, I b, Va, VII b, oddział przedszkolny i III a G1. W zbiórce makulatury najlepsi okazali się uczniowie klasy VII b SP4, natomiast w zbiórce nakrętek plastikowych uczniowie klasy Va SP4.

Jadwiga Zdan

więcej zdjęć


    23 listopada 2017r. uczniowie klasy VI a i VI b na zajęciach technicznych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej rozmawiali na temat :”Alternatywne źródła energii”. Uczniowie przygotowali referaty, prezentacje, plakaty, wiersze i quizy dotyczące energii odnawialnej, która jest uzyskiwana z naturalnych procesów przyrodniczych. Stanowi alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii - paliw kopalnych.
    W warunkach polskich energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana jest z wykorzystaniem promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, wody, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych oraz zasobów geotermalnych. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii przyczynia się do zmniejszenia szkodliwych oddziaływań energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.
   Przytaczane dowody potwierdzają iż „Przyszłość świata zależy od nas!”

K.Krajewski

więcej zdjęć


Drugie śniadanie z owocem Globalnego Południa

    Na lekcji języka polskiego uczniowie klasy IV b rozmawiali o tym, jak mały jest świat i jakie są globalne współzależności między Globalną Północą i Globalnym Południem. Poruszyli też temat głodu i niedożywienia na świecie, życia ludzi poniżej minimum socjalnego. Przestało dziwić ich pytanie: ,,Powiedz, ile jesz, a powiem Ci, skąd jesteś? ‘’.Zrozumieli, że należy być świadomym konsumentem, racjonalnie gospodarować zasobami, zadbać o wyrównanie szans rozwojowych krajów ubogich i wskazywać globalne zależności, bo świat jest jak naczynie połączone. To co się dzieje w jednym miejscu, ma wpływ na inne w drugim. Ważnym zadaniem jest zatem zastosowanie prostych rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców i mieszkanek Globalnego Południa.
    Ponieważ południe kojarzy się uczniom z owocami południowymi, toteż włączyliśmy się do akcji ,,Drugie śniadanie z owocem Globalnego Południa”. Wyszukaliśmy w Internecie materiały na temat ich walorów odżywczych i zdrowotnych, stworzyliśmy listę powodów, dla których należy je spożywać. Poznaliśmy też, jaką drogę muszą odbyć owoce od producenta do konsumenta. Najmilszym momentem było delektowanie się smakiem i aromatem przyniesionych owoców. Witaminowe bomby doskonale poprawiły wszystkim humor.

Anna Klimasara

więcej zdjęć


Przyszłość świata zależy od nas!
Pomysły czwartoklasistów zmieniające życie

    W dniach. 21-22.11.2017 roku uczniowie klas czwartych włączyli się w realizację zadań TEG.
Dzięki temu mogli przekonać się o tym, że mają swój czynny udział w kształtowaniu przyszłości świata. Wypowiadali się, jakiego chcą świata i co mogą zrobić sami, żeby osiągnąć założone cele. Ważnymi sprawami dla uczniów okazały zagadnienia związane ze zdrowiem, dostępem do edukacji, a nawet tak prozaicznych dla nas, a niezwykle ważnych dla ludzi Globalnego Południa-dostępu do wody i pożywienia. Zdziwił ich fakt, że w wielu krajach ludzie żyją za mniej niż dolara dziennie, a wynagrodzenie za ciężką pracę jest tak małe, że często nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb.
    Ważnym elementem lekcji było podanie pomysłów mogących zmienić życie ludzi na lepsze. Trzeba tylko wiedzieć, jakie są problemy współczesnego świata i znaleźć wspólnie receptę na ich rozwiązanie, np. na brak wody-studnie głębinowe, zacofanie-dostęp do edukacji dla wszystkich, niedożywienie-zastosowanie nowych sposobów uprawy roli w celu zwiększenia plonów.
    Uczniowie dyskutowali też na temat głodu w krajach Globalnego Południa i zjawiska powszechnego marnowania żywności w krajach bogatszych. Jest to średnio 95 - 115 kg rocznie w Europie i Ameryce Północnej, podczas gdy w Afryce i Azji Południowej – 6 - 11kg.
    Ważnym punktem zajęć było sporządzenie projektu plakatu i hasła promującego pomysły na to, w jaki sposób możemy wpływać na przyszłość świata. Niezwykle dużą wagę przywiązano do ochrony środowiska, odzyskiwania surowców oraz wykorzystania różnych źródeł energii.

Anna Klimasara

więcej zdjęć


    Dnia 23.11.2017r. ucz. kl. IV a w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej na lekcji matematyki realizowali temat „Godziny na zegarach – czas na świecie”. Podczas zajęć uczniowie odczytywali i zaznaczali godziny na zegarach ze wskazówkami, zamieniali jednostki czasu, obliczali upływ czasu, układali domino zegarowe, zapoznali się z mapą stref czasowych oraz obliczali aktualny czas w wybranych krajach.

Anna Domasik

więcej zdjęć
 


     17 i 24 listopada 2017r. uczniowie klasy V a na zajęciach w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej rozmawiali na temat - Czy wiesz, co jesz? Dyskutowali o zachowaniach konsumenckich podczas dokonywania zakupów żywności i w jaki sposób dokonują wyborów. Zastanawiali się, nad tym, jak robić rozsądne i zdrowe zakupy. Zrozumieli, jak ważne jest czytanie ze zrozumieniem informacji na etykietach dotyczących składu chemicznego żywności. Wyjaśnili pojęcie żywność zrównoważona i wskazali związek miedzy swoją postawą konsumencką a stanem środowiska naturalnego.

więcej zdjęć


    Na lekcji fizyki podczas omawiania maszyn prostych uczniowie poznali ich zasadę działania
i różnorodne zastosowania, między innymi w kolejce grawitacyjnej. Obejrzeli film pokazujący praktyczne wykorzystanie tej kolejki do transportu owoców i warzyw przez mieszkańców jednej z nepalskich wiosek położonej w górzystym, niedostępnym terenie Himalajów. Na podstawie tego filmu rozpatrywali w grupach, z jakimi korzyściami dla Nepalczyków łączą się zastosowania maszyn prostych. Zwrócili uwagę na poprawę zdrowia, włączenie do społeczeństwa, różnorodne możliwości zatrudnienia i więcej czasu na edukację.
    Uczniowie klasy 7a i 7b na lekcji chemii poznali źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza. Określali zagrożenia dla świata wynikające z występowania nadmiernego efektu cieplarnianego, smogu i dziury ozonowej. Wskazywali zależność między rozwojem cywilizacji a występowaniem zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. Proponowali sposoby, jak oni mogą przyczynić się do poprawy stanu powietrza na całym świecie.

więcej zdjęć

 


     Uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji jednego z zadań wyznaczonych w TEG – „Drugie śniadanie z owocem południa”. Klimat przebiegu tego zadania oddają prezentowane zdjęcia.

Szkolny Lider EG – Jadwiga Zdan

więcej zdjęć
 


    Dnia 20.11.2017r. uczniowie klasy Ib na zajęciach w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej rozmawiali na temat surowców wtórnych. Rozwijając swoją kreatywność, a przy tym dobrze się bawiąc wykonali Minionki z rolki po papierze toaletowym i butelkach plastikowych. Swoje prace zaprezentowali społeczności szkolnej w formie wystawy na korytarzu szkolnym.

K. Fiećko. , M. Marcinkiewicz

więcej zdjęć
 


Akcja promująca Tydzień Edukacji Globalnej

    Tydzień Edukacji Globalnej (18-26.11.2017r) jest coroczną międzynarodową inicjatywą, mającą na celu zwrócenie uwagi Europejczyków na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur.
    Szczególnie aktywnie w promocję Tygodnia Edukacji Globalnej zaangażowali się uczniowie kl. III b gimnazjum. Ich działania 17 listopada 2017r polegały na kolportowaniu materiałów edukacyjnych, które objęły swym zasięgiem zarówno teren szkoły jak i najbliższe środowisko lokalne.

więcej zdjęć


     W klasach, jak również i na szkolnych korytarzach widać już pierwsze oznaki pracy uczniów i nauczycieli naszej szkoły w realizacji zadań w ramach Edukacji Globalnej. Dziękuję wszystkim za duże zaangażowanie . Czekamy na kolejne rezultaty Waszych prac.

Jadwiga Zdan
Szkolny Lider EG

więcej zdjęć
 


    Nasi uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach związanych z edukacją globalną. Tym razem uczniowie kl. VII b zapoznali się z historią pizzy. Potrawę w rodzaju pizzy podawali już starożytni Grecy. Z Grecji (ok. 500 p.n.e.) trafiły do starożytnego Rzymu. Podobno pierwsza współczesna pizza powstała w 1889, kiedy to Neapol odwiedziła królowa Włoch Małgorzata Sabaudzka wraz z mężem. Tamtejszy piekarz przygotował na jej cześć specjalną potrawę – pizzę, w której podstawowymi składnikami były: pomidory, ser mozzarella i bazylia, reprezentujące narodowe barwy Włoch. Nazwano ją margherita i do dziś jest to nazwa najpopularniejszej i najprostszej wersji pizzy. Dowiedzieliśmy się również, że Pizza hawajska nie pochodzi z Hawajów. Wynaleźli ją Kanadyjczycy. Najwięcej pizzy jedzą Norwegowie (5,4 kg rocznie) oraz Niemcy, nie Amerykanie – i co znów nas zaskoczyło. Międzynarodowy dzień pizzy przypada 9 lutego. W tym dniu możemy objadać się pizzą tak, jak pączkami w tłusty czwartek. Oprócz prezentacji młodzież z radością spróbowała pizzy margherita.
    Dalszą część lekcji poświęciliśmy rozmowie na temat żywność na świecie oraz pomocy głodującym.

Wychowawca – Anna Domasik

Znalezione obrazy dla zapytania pizza

   W czwartek - 16 XI w klasie 6a na godzinie wychowawczej odbyła się lekcja w ramach edukacji globalnej: Mało zabawne zabawki. Uczniowie zapoznali się z celami zrównoważonego rozwoju a pogłębiali informacje na temat uczciwego handlu na przykładzie produkcji zabawek. Poznali zagrożenia wynikające z nieuczciwych i niemoralnych praktyk prowadzonych przez wielkie koncerny oraz w jaki sposób można im przeciwdziałać.

więcej zdjęć


„Jedz lokalnie, myśl globalnie!”

    W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej – 16 listopada klasa VB zajęła się problemem związanym z pożywieniem.
    Celem zajęć było rozbudzenie zainteresowania tematyką żywności, zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi produkcji, transportu i konsumpcji żywności oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie i dyskusji. Uczniowie rozmawiali z czym żywność się im kojarzy, jak wyglądają codzienne posiłki. Kolejnym poruszonym tematem były zagadnienia związane ze sposobami produkcji żywności (rolnictwo ekologiczne - przemysłowe), wpływem przemysłowej hodowli zwierząt na środowisko naturalne i klimat, transportem produktów żywnościowych, wpływem stylów naszego odżywiania się na środowisko naturalne i społeczeństwo, sposobami zaopatrzenia w żywność (dystrybucja i konsumpcja).

więcej zdjęć


Inna lekcja geografii

    10.11.2017r. w klasie 7a odbyły się zajęcia z Edukacji Globalnej na lekcji geografii. Na początku przypomnieliśmy sobie, czym jest Edukacja Globalna? Omówiliśmy też założenia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Sprawdzaliśmy, gdzie zostały wyprodukowane nasze ubrania i obuwie np.: Bangladesz, Chiny, Wietnam, Rumunia. Poszukiwaliśmy tych państw na mapie. Dowiedzieliśmy się również, jakie są warunki życia ludzi produkujących odzież między innymi: gdzie mieszkają, ile zarabiają, ile godzin dziennie spędzają w fabrykach. Na zakończenie zajęć podawaliśmy pomysły na to, jak można ubierać się bardziej etycznie, np.: nosić ubrania po starszym rodzeństwie, przerabianie starych ubrań na nowe lub kupowanie w sklepach z używaną odzieżą.

Karolina Kopycka
Kl. VII a

więcej zdjęć


     W ramach Edukacji Globalnej, na zajęciach z poradnictwa zawodowego (8 listopada 2017) rozmawialiśmy o systemie edukacji na najbiedniejszym kontynencie - Afryce. Na zajęciach pracowaliśmy z tabletami, lub telefonami, ponieważ niestety nie wszystkie tablety działały odpowiednio sprawnie i utrudniałoby to dalszy, sprawny przebieg lekcji. Każdemu z nas Pani przydzieliła jeden kraj i musieliśmy odszukać w Internecie informacji na jego temat (szkolnictwo, poziomy kształcenia, poszczególne etapy nauki, dostęp do edukacji.). Później wymieniliśmy się wiadomościami i rozmawialiśmy na temat tego jak, w jaki sposób i w jakich warunkach uczą się dzieci i młodzież w Afryce. Jak się dowiedzieliśmy, na jej terenie znajduje się wiele państw mało rozwiniętych , w których panuje bieda i ubóstwo, co przyczynia się również do bardzo niskiego poziomu i jakości edukacji, należą do nich m.in. : Uganda, Etiopia, Kenia, RPA, Algieria, Tanzania, Kongo czy Somalia. W wielu z tych państw występuje wysoki procent analfabetyzmu (nawet do 70%), co jest spowodowane małą liczbą nauczycieli (zdarza się że na 1 nauczyciela przypada 50-60 uczniów), bo znaczna ich część emigruje z powodu bardzo niskich zarobków. Dzieci w takich państwach nie mają obowiązku nauki i często zamiast się uczyć zarabiają na zaspokojenie podstawowych potrzeb, bo są bardzo biedne, a ich rodzice nie maja pieniędzy na posłanie ich do szkoły, która bardzo często jest płatna. Dzieci, które chcą się uczyć, mają bardzo utrudniony dostęp do edukacji, uczą się w trudnych i niezbyt przystosowanych do tego warunkach. W tych państwach bardzo mało środków rządowych jest przeznaczone na edukację. Wiele szkół i uczelni jest prywatnych, a za naukę w nich trzeba płacić pieniądze, których większość mieszkańców nie posiada wystarczająco dużo.
    Możemy wyciągnąć z tego wniosek, że dziś nie doceniamy tego co mamy, dostępu do bezpłatnej nauki, dobrze wyposażonych szkół (m.in. w wspomniane powyżej tablety), do ich wyboru, szkół, które pozwalają nam rozwijać swoje pasje i umiejętności.
    Pora zacząć od siebie, i zauważać to co nas otacza i doceniać to co mamy!\

Aleksandra Kapuścińska kl.3B G1
 

więcej zdjęć     Pani Jolanta Grędzińska – Kosiorek, regionalny koordynator EG i pani Małgorzata Burba 3 października 2017 podczas seminarium „EDUKACJA GLOBALNA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” wręczyły certyfikaty szkołom uczestniczącym w projekcie i działającym na rzecz upowszechniania idei EG. Nasza szkoła również otrzymała taki certyfikat. Liderzy prezentowali działania swoich szkół za ubiegły rok. Nasze działania w ciekawy sposób zaprezentowała w formie prezentacji pt. ”Globalna kronika SP4” pani Aneta Skrzypiec. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.

Szkolny Lider EG– Jadwiga Zdan

prezentacja - "Globalna kronika SP4"
 


II SEMESTR 2016/2017
Hasło: 7 CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA

Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.

 

    Klasa IV a SP4 uczestniczyła 3 kwietnia 2017r. w zajęciach „Jak produkować energię z wiatru?” Zwiększanie dostępu do energii to jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju a priorytetem jest tzw. ”czysta energia” z OZE. Wywołane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla (np. z energetyki węglowej) zmiany klimatu dotykają zwłaszcza kraje Globalnego Południa (susze, gwałtowne ulewy, huraganowe wiatry). Upowszechnienie OZE jest koniecznością.
Po lekcji uczniowie umieli:
 • wyjaśnić na czym polega zrównoważony rozwój,
 • wymienić odnawialne zasoby i źródła energii,
 • odpowiedzieć na pytanie „Jak produkować energię z wiatru?” ,
 • zaproponować działania zmierzające do oszczędzania energii.
    Informacje wyszukiwane w Internecie były podstawą wykonania przez dzieci w edytorze grafiki plakatu propagującego OZE.
    Przy okazji poszukiwań w sieci, dzieci odnalazły zaskakujące ciekawostki, np. że najdłuższe śmigło wiatraka liczy ponad 84 m (!), wg Google 100 wyszukiwań zużywa tyle prądu ile 60-Watowa żarówka przez 28 minut, w Wielkiej Brytanii ruszy w drogę bio autobus napędzany metanem z ludzkich odchodów i odpadów spożywczych, pierwsza elektrownia budziła obawy wśród ludzi, a rodzice nie pozwalali dzieciom bawić się w pobliżu światła.

Dorota Witkowska

więcej zdjęć

Odpady komunalne źródłem energii odnawialnej

    Podczas zajęć technicznych związanych z tematem „Jak dbać o Ziemię” uczniowie kl.Va oraz Vb zapoznali się z terminami recykling , segregacja , surowce organiczne ,surowce wtórne. Poznali sposoby gospodarowania odpadami, etapami przetwarzania odpadów. Z wielkim zaskoczeniem odnieśli się do informacji iż odpady komunalne mogą być również źródłem energii odnawialnej. Wiąże się to z termicznym przekształcaniem biomasy z odpadów komunalnych. Swoje przemyślenia dotyczące działań związanych z gospodarowaniem surowcami wtórnymi, energią odnawialną przedstawili w formie plakatów informacyjnych.

K. Krajewski

więcej zdjęć

Źródła energii odnawialnej

    Taki temat lekcji usłyszeli uczniowie klas 4a i 4b SP4 w Olecku na piątkowej lekcji plastyki w dniu 12.05.2017r. Tydzień przed grywalizacją poznali rodzaje źródeł energii odnawialnej, a także możliwości wykorzystania: biomasy, wody, wiatru, słońca i energii wnętrza Ziemi.
    Dzięki wyszukiwaniu informacji w Internecie i filmom edukacyjnym oraz pogadance dowiedzieli się, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa energia przyjazna środowisku i że wszyscy powinniśmy mieć poczucie odpowiedzialności za racjonalne wykorzystywanie jej zasobów.
    Wiedzę na temat źródeł energii odnawialnej utrwalili, rysując schematy, udzielając odpowiedzi na pytania zawarte w klasowym quizie: ,,Co wiesz źródłach energii?”. Działali też plastycznie, wykazując się inwencją twórczą w projektowaniu graficznych znaków energii odnawialnej.
    Czwartoklasiści na pewno wykorzystają zdobytą na lekcjach wiedzę z Edukacji Globalnej podczas grywalizacji, która odbędzie się 19.05.2017r. Główny cel gry będzie zgodny z 7 celem Zrównoważonego Rozwoju - „Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie”.

Anna Klimasara, Małgorzata Truchan

więcej zdjęć

    Pierwszego czerwca 2017 Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej przeprowadził w ramach edukacji globalnej akcję #ChcePokojuNaSwiecie. Klasy 4-6 oraz klasy 2b i 2c wzięły udział w losowaniu krajów z różnych stron świata. Zadaniem klas było przygotowanie słowa „pokój” w języku kraju, który został wylosowany. Słowa układane były z uczniów poszczególnych klas. Klas 2a układała słowo „pokój” w języku polskim, 2c-angielskim, 4a-duńskim, 4b-suahili, 4a-hindi, 5b-japońskim, 6a-hiszpańskim, 6b-maoryskim.

Fabian Szóstkiewicz

więcej zdjęć + film

     Klasa IV a SP4, uczestniczyła w zajęciach na których poznawali odnawialne źródła energii oraz w jaki sposób człowiek wykorzystuje je, aby przekształcić w energię. Wszyscy uczniowie pracowali w zespołach „specjalistów danej energii.” Gromadzili wiadomości na temat wylosowanej energii np. wiatru, słońca, wody, biomasy, ziemi. Podkreślali korzyści płynące z wykorzystania OZE, zwrócili uwagę także na wady. Swoja wiedzę sprawdzali rozwiązując interaktywne krzyżówki, quizy i rebusy.
    Na godzinie do dyspozycji wychowawcy zorganizowali konkurs na najładniejszy plakat przedstawiający graficzny znak energii wiatru.

M. Truchan

    Uczniowie kl. II c SP w celu „poszukiwania” energii wraz z wychowawczyniami zorganizowali zajęcia kulinarne. Przygotowywali deser – Tiramisu, prezent dla mamy. Odkryli, że wykonanie deseru pochłania dużo energii, i to nie tylko potrzebnej do działania miksera, lodówki czy czajnika, ale również energii „własnych rąk”. Młodzi kucharze starali zamieniać mikser na trzepaczkę – jednak nie trwało to długo. Lekcja miała na celu ukazanie wykorzystania energii w gospodarstwie domowym. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że warto na potrzeby domu mieć swoją własną „małą elektrownię”.

Aneta Skrzypiec

    17 maja uczniowie kl. II c SP, pragnąc dobrze przygotować się do GRYWALIZACJI zdobywali wiedzę dotyczącą OZE. Korzystali m.in. ze strony internetowej zielonaenergia.eco.pl. Układali puzzle, rozwiązywali rebusy i krzyżówki. Sami wybierali ćwiczenia, które pomogły w utrwaleniu zdobytej wiedzy. Ponadto na zajęciach plastycznych wykonali proporczyki, które swoim symbolem nawiązywały do OZE. Pracowali zarówno w grupach, jak i indywidualnie. Podsumowanie zajęć zamknęło się w wymyślonym przez uczniów haśle: „Bez względu na to, ile ma się lat, trzeba dbać o świat!”.

Aneta Skrzypiec

więcej zdjęć

Globalnie o energii

    Uczniowie klasy VI a i VI b na zajęciach komputerowych pracowali nad projektem pt.„Energia Ziemi”
Ogólnym celem tych zajęć było uświadomienie młodzieży, skąd pochodzi energia, jakie są jej źródła, a także w jakich miejscach na świecie jest ona wciąż trudno dostępna.
    Uczniowie w zespołach rozpatrywali, co należy zrobić, aby nigdy nie zabrakło energii, przewidywali skutki korzystanie z energii pochodzącej z surowców nieodnawialnych (globalne zmiany klimatu), lokalizowali na mapie politycznej świata wybrane kraje i ich potencjał energetyczny, poznali możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w krajach Globalnego Południa. Efektem końcowym ich pracy były prezentacje komputerowe na temat „Odnawialne źródła energii”

Wiesława Stankonowicz

   W ramach przygotowywania się uczniów klasy IVb do Grywalizacji, która miała miejsce w naszej szkole 19 maja, zostały przeprowadzone dwugodzinne zajęcia mające na celu zapoznanie dzieci ze źródłami energii odnawialnej.
    Dzięki spotkaniu uczniowie potrafią wymienić odnawialne źródła energii, wyjaśnić na czym polega pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, wskazać korzyści wynikające ze stosowania odnawialnych źródeł energii, wskazać wady utrudniające powszechne stosowanie tych źródeł energii, podać przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie.
    Oprócz części teoretyczno – ćwiczeniowej uczniowie wykonali plakaty przedstawiające graficzny znak graficzny energii wodnej.

więcej zdjęć

    19 maja 2017 r. wszyscy uczniowie naszej szkoły (SP i gimnazjum) wzięli udział w grywalizacji. Główny cel gry był zgodny z 7 celem Zrównoważonego Rozwoju - „Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie”. Ponadto mieliśmy na uwadze:
- popularyzację wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii,
- zwrócenie uwagi na istotną rolę, jaka powinna odgrywać energia przyjazna środowisku,
- kształtowanie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za środowisko, znajdowania rozwiązań sprzyjających rozwojowi ecoenergetyki,
- promocję wykorzystania odnawialnych źródeł energii: biomasy, wody, wiatru, słońca i energii wnętrza Ziemi,
- stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania wiedzy z obszaru OZE.
    Działania rozpoczęły się kilka dni przed finałem gry. Każda z klas została podzielona na pięć grup zgodnych z OZE (energia wiatru, energia słońca, energia ziemi, energia biomasy, energia wodna). Zadaniem grup było pogłębienie wiedzy z zakresu wylosowanej „energii”. Poza tym klasy IV – VI SP oraz I – III G przedstawiły znak graficzny wybranego źródła energii w postaci plakatu. Farmę wiatraków wykonały kl. 0a i kl. 0b, a kl. I – III zgłosiły do konkursu samodzielnie wykonane proporczyki z autorskim spojrzeniem na odnawialne źródła energii. Na terenie boiska szkolnego przygotowanych zostało 5 stacji. Przy każdej z nich zadaniem uczniów było zdobycie maksymalnej ilości punktów odpowiadając na wylosowane pytania, układając puzzle, rozwiązując krzyżówkę lub wykreślankę. Rywalizacja była zacięta, szczególnie w kl. II SP. I to właśnie one, kl. IIa i kl. IIc zdobyły I miejsce w grywalizacji w swojej kategorii. W kategorii kl. IV – VI zwyciężyła kl. Vb, zaś w gimnazjum kl. III b. Trudy pracy zostały nagrodzone. Uczniowie zwycięskiej klasy otrzymali w ramach nagrody lody.
    Pogoda dopisała, pomysł na przekazanie wiedzy z zakresu OZE spodobał się uczniom, a co najważniejsze obudził w nich odpowiedzialność za środowisko. Zrozumieli, że każda działalność człowieka tak jak bieg, uprawa roli, jazda samochodem, ogrzewanie domu, a nawet oglądanie telewizji wymaga energii, którą należy pozyskać z jakiegoś źródła.
    „Bez względu na to, ile ma się lat, trzeba dbać o świat!” – to hasło wymyślone przez kl. II c SP!
    Bardzo dziękujemy szczególnie tym nauczycielom, którzy obsługiwali stacje, wychowawcom, dyrekcji i uczniom, którzy wykazali się wielkim zaangażowaniem w realizacji tematu.

Wiesława Stankonowicz, Dorota Witkowska, Aneta Skrzypiec

więcej zdjęć

Wielkanocne zwyczaje

    Stara ludowa prawda głosi, że co kraj to obyczaj, dlatego uczniowie klasy VI b w ramach Edukacji Globalnej na lekcjach godziny wychowawczej przenieśli się na chwilę w podróż dookoła świata, aby poznać zwyczaje i tradycje wielkanocne panujące w innych państwach, nie tylko tych europejskich. Uczniowie zapoznali się z tradycjami świątecznymi panującymi w Czechach, Włoszech, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Australii, Niemczech, Rosji, Szwecji i Hiszpanii.
    Kolejną lekcję poświęciliśmy zwyczajom i tradycjom , które możemy spotkać w różnych rejonach Polski. Poznaliśmy zwyczaje panujące na Śląsku, Górnym Śląsku, Dolnym Śląsku, Podlasiu, Małopolsce, Mazowszu, Kaszubach i Pomorzu. Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzędów, to czas spotkań z bliskimi, czas radosny i bardzo wiosenny.

Anna Domasik

Znalezione obrazy dla zapytania tradycje wielkanocne na swiecie

Znalezione obrazy dla zapytania tradycje wielkanocne na swiecie 
Znalezione obrazy dla zapytania tradycje wielkanocne na swiecie
Znalezione obrazy dla zapytania tradycje wielkanocne na swiecie

Znalezione obrazy dla zapytania tradycje wielkanocne na swiecie


 


    W ramach Edukacji Globalnej uczniowie kl. VI b przygotowali prezentacje na temat tradycji świąt obchodzonych w innych krajach. Malika przedstawiła tradycje panujące w jej rodzinnym kraju – Uzbekistanie (dowiedzieliśmy się, że nie obchodzi się tam świąt Bożego Narodzenia, za to wielkim świętem jest pierwszy dzień wiosny). Paula zaprezentowała tradycje panujące w Niemczech, Rozalka w Japonii, a Jakub w Peru. Następnie dzieci wspólnie wykonały ozdoby świąteczne, którymi udekorowały salę lekcyjną.

Anna Domasik

więcej zdjęć
 


Boże Narodzenie w krajach Globalnego Południa

    W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia w naszym kraju sprawdziliśmy, jak wyglądają one w niektórych krajach na kontynencie afrykańskim i Ameryki Południowej. Rezultaty poszukiwań zostały zaprezentowane przez uczniów na gazetce, którą umieściliśmy na szkolnym korytarzu.

Jadwiga Zdan
Szkolny lider edukacji globalnej


30 XI 2016

Wyniki konkursu plastycznego na szczeblu regionalnym

    Miło jest nam poinformować, że praca plastyczna uczennicy klasy IV a SP 4 – Rozalii Mikielskiej została decyzją Komisji Konkursowej na szczeblu regionalnym doceniona i tym samym zakwalifikowana do szczebla centralnego. Temat pracy – Zmiany klimatu.
    Gratulujemy Rozalii, życzymy dalszych sukcesów. Z niecierpliwością oczekujemy wyników z Komisji Centralnej.

Jadwiga Zdan
Szkolny lider edukacji globalnej

 


25 XI 2016

Spotkanie różnych kultur

    W ramach zadań realizowanych w projekcie Edukacji Globalnej w Zespole Szkół w Olecku, 25 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie z wolontariuszką p. Weroniką Brączek, która zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych, realizacją projektów na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich. Działa aktywnie w wolontariacie w kraju i za granicą. Spotkanie służyło kształtowaniu postaw tolerancji, otwartości wobec innych ludzi, równości wobec wszystkich dzieci na całym świecie
    Młoda i zaangażowana w pracę wolontariuszka opowiedziała o obyczajach, kulturze oraz podróżach do Ameryki Południowej. Uczniowie z klas V i VI wzięli udział w warsztatach pt. "Spotkanie różnych kultur - na przykładzie Argentyny, Boliwii, Peru i Paragwaju”. Pani Weronika przedstawiła ciekawostki związane z tymi krajami, ale przede wszystkim zwróciła uwagę na temat migracji. Uczniowie zapoznali się z problemami społeczności zamieszkujących ubogie dzielnice Buenos Aires zwane fawelami.
    Dowiedzieli się, że problemy braku dostępu do edukacji, opieki prawnej lub medycznej oraz wykluczenie społeczne dotyczą także cudzoziemców i ich dzieci mieszkających w Europie. Wolontariuszka przedstawiła zdjęcia dokumentujące swoją pracę oraz fragment filmu realizowanego w Polsce i w Argentynie o działaniach na rzecz dzieci cudzoziemców. Nasi uczniowie poznali rówieśników z krajów Globalnego Południa, dowiedzieli się, jakie mają marzenia, co jest dla nich ważne... Uczniowie naszej szkoły mieli także możliwość poznania różnych stron pracy wolontariusza. Pani Weronika zachęcała młodzież do angażowania się w pomoc i spróbowanie swoich sił jako wolontariusz.

Karolina Szyłkiewicz

więcej zdjęć


Wyniki etapu szkolnego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych
„Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”

    27 października 2016r. w Zespole Szkół w Olecku został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem: „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030” realizowany w ramach Edukacji Globalnej. Jego celem było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat różnych globalnych zależności oraz wyzwolenia aktywności artystycznej poprzez podnoszenie ich wiedzy z zakresu Edukacji Globalnej. Adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych konkurs - w szczególności „Szkół Liderów Edukacji Globalnej” biorących udział w projekcie - obejmował dwie grupy wiekowe:
- I - uczniowie klas „0”, 1-3 szkoły podstawowej,
- II - klasy 4-6 szkoły podstawowej.
    Uczniowie mogli wykonać prace plastyczne dowolną techniką na temat jednego z trzech zagadnień związanych z Agendą Zrównoważonego Rozwoju i Celami równoważonego Rozwoju (tj. zmian klimatu, bezpieczeństwa żywności i rolnictwa czy godnej pracy) i dostarczyć je w terminie do 16.11.2016 do p. Anety Skrzypiec i p. Anny Klimasary.
    Komisja konkursowa oceniała prace pod względem jakości estetycznej oraz stopnia odniesienia do zagadnienia. Cztery zwycięskie prace konkursowe w naszej szkole wykonali: Kacper Kukowski - kl. IIb, Michalina Kalinowska - kl. IIIa, Rozalia Mikielska - kl.4a, Bartek Różański - kl.4b.

Anna Klimasara

więcej zdjęć


18 XI 2016

    W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej klasy IV zostały zapoznane z obszarami polskiej współpracy rozwojowej: demokracja i prawa człowieka, dobre rządzenie, ochrona środowiska, równość szans. W związku z tym uczniowie postanowili ułożyć logo „polskiej pomocy”. Czy im się to udało? Spójrzcie na zdjęcia.

więcej zdjęć


18 XI 2016

    W dniach 14-18.11.2016r. w klasie IIIa odbyły się zajęcia z Edukacji Globalnej. Uczniowie poznali kulturę, roślinność, zwierzęta, edukację i zwyczaje kulinarne Wietnamu, Chin, Nepalu. 16.11.2016r. wspólnie spożyły II śniadanie (banany, liczy). Uczniowie wykonali pracę na konkurs  "Zmiany klimatu"


18 XI 2016

Spotkanie z podróżnikiem – p. Andrzejem Malinowskim

    „Edukacja globalna przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami…” Znakomitym przedstawicielem człowieka, któremu owe zagadnienia nie są obce jest sławny już w naszym regionie podróżnik i pedagog, Andrzej Malinowski. Odwiedził naszą szkołę 18 listopada 2016 r. Każde spotkanie z panem Andrzejem jest inne, ciekawe i niesie słuchaczowi przesłanie. Tegoroczne motto to: „Bądźcie szczęśliwi i żyjcie w pokoju”. Zrodziło się ono z refleksji po podróży do Sri Lanki, gdzie tubylcy uchodzą za najszczęśliwszych ludzi na świecie. Jest to 5 razy mniejsze od Polski państwo leżące w Azji Południowej na wyspie Cejlon. Z opowieści podróżnika o tym kraju wynika, że życie jest tam skromne, a wręcz biedne, a jednak ludzie odnoszą się do siebie życzliwie, szanują drugiego człowieka, jego kulturę, wyznanie. Wyznawcy różnych wiar uczestniczą w jednej procesji… Uczniowie podczas spotkania obejrzeli zdjęcia z odwiedzanych przez pana A. Malinowskiego miejsc, poczuli zapach przypraw, dotknęli codziennego stroju Tamilów. Wysłuchali opowieści o codziennym życiu Lankańczyka. I tak na przykład: dzieci do szkoły chodzą tak, jak u nas, od poniedziałku do piątku: w niedziele do kościoła na nauki. Wszystkie ubrane są jednolicie: białe stroje dla dziewczynek i biało-niebieskie dla chłopców. Lankańczyk, aby złowić rybę „zasiada na grubym palu, kiju” wbitym w morzu i tak cierpliwie bez gwałtownych ruchów wyczekuje zdobyczy. Kuchnia Europejczykom podobno nie smakuje, ale krajobrazy, klimat, unikatowe miejsca, których nigdzie na świecie nie ma (Sigiriya) to rekompensują. Pan Andrzej Malinowski odwiedził już 106 państw, przed nim jeszcze 91. Na spotkaniu zadeklarował, że to nie koniec podróży, będzie dążył do odwiedzania kolejnych państw.
    Dziękujemy za odwiedziny i życzymy pomyślnych wiatrów w realizacji marzeń.
Uczniowie SP nr 4 wraz z nauczycielami.

Aneta Skrzypiec

więcej zdjęć


17 XI 2016

    W dniach 16.11 oraz 17.11 w klasie 6a zostały przeprowadzone zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu Edukacja Globalna. Uczniowie poznawali najważniejsze fakty dotyczące Afryki oraz główne problemy z jakim boryka się ten kontynent. Następnie czytali tradycyjną afrykańską legendę pochodzącą z Ghany pt.: „How Frog came to be a King of The Rivers and Marshes” oraz odpowiadali na pytania do tekstu. Kolejnym etapem było przygotowanie w dwuosobowych grupach komiksu ilustrującego poznaną historię.

więcej zdjęć


17 XI 2016

    17 listopada 2016 r. kl. IV a i IV b uczestniczyła w zajęciach : „Globalni odkrywcy”. Uczniowie dostrzegli współzależności, które łączą ludzi i miejsca z różnych regionów świata, mieli okazję do budowania postawy szacunku, otwartości , do zrewidowania stereotypów.
    Dzieci oglądały zdjęcia i zgadywały czy przedstawiają Polskę, czy Afrykę. Określały, jakie są podobieństwa, a co jest inne w naszym życiu i życiu ludzi mieszkających w Afryce. Zauważyły, że w Afryce obok tradycyjnych domów z gliny czy kamienia lub traw są nowoczesne wieżowce, terminale lotniskowe, biurowce czy osiedla domów jednorodzinnych.
    Dzięki mapie poznały położenie krajów Globalnej Północy i krajów Globalnego Południa. Następnie w grupach segregowały karteczki z przedmiotami, które dobrze znamy, często wykorzystujemy i wkleiły je w odpowiednim miejscu mapy konturowej świata. Określenie, w jakich krajach przedmioty zostały wynalezione, skąd pochodzą ich twórcy umożliwiły napisy na odwrocie kartek. Zaskoczeniem było, że tyle przydatnych, wręcz niezbędnych przedmiotów zawdzięczamy krajom Globalnego Południa. Na zakończenie uczniowie wyszukali w Internecie, kto wynalazł lampę naftową i wycieraczki samochodowe- Polacy też mają wkład w globalne wynalazki.
    Praca na zajęciach dała możliwość zwrócenia uwagi na to, że wbrew krzywdzącym stereotypom kraje Globalnego Południa posiadają bogatą, fascynującą kulturę i wiele osiągnięć, które w dużym stopniu przyczyniły się także do rozwoju naszej, europejskiej kultury.

Dorota Witkowska

więcej zdjęć


16 XI 2016

    Nauka i zabawa to najważniejsze aktywności w okresie dzieciństwa – każde dziecko powinno mieć do nich prawo. Wciąż jednak istnieją miejsca, gdzie dzieci muszą pracować od najwcześniejszych lat. Podczas tygodnia edukacji globalnej uczniowie klasy VI b uczestniczyli w zajęciach, które miały uzmysłowić im sytuację ich rówieśników żyjących w innych krajach na świecie. Zapoznały się z sytuacją dzieci mieszkających w Bangladeszu. Na zajęciach przybliżono uczniom Konwencję Praw Dziecka i omówiono jej główne założenia. Uczniowie obejrzeli film, w którym przedstawiono Bangladesz widziany oczami dziecka, poznały rolę dziecka w rodzinie bangladeskiej oraz emocje pracujących tam dzieci. Młodzież wymieniała różnice między rodzinami żyjącymi w Polsce a rodzinami bangladeskimi. Zajęcia zakończyły się wspólnym wykonaniem gazetki.

Anna Domasik


16 XI 2016

    W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej klasa VB uczestniczyła w lekcji języka polskiego dotyczącej sprawiedliwości.
    Podczas zajęć uczniowie zastanawiali się nad pojęciem sprawiedliwości, równości oraz praw. Wszyscy dyskutowali, podejmowali w grupie różne decyzje i uzasadniali swoje opinie. Na koniec spotkania uczestnicy zajęć napisali opowiadania mające za temat koncepcję sprawiedliwości.
    Zaangażowanie i efekty są widoczne na zamieszczonych zdjęciach.

więcej zdjęć


15 XI 2016

Globalnie na plastyce

    W dniach 8-15.11.2016r. uczniowie klas IVa IVb oraz Vb Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego uczestniczyli w lekcjach plastyki na temat: ,,Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po 2030 roku?”.
    Realizując założenia zajęć, uczniowie dowiedzieli się, jakie są cele zrównoważonego rozwoju, poznali, jakie są zależności we współczesnym świecie. Dowiedziawszy się o krajach ,,bogatej Północy” (niebieski kolor na mapce-kraje najwyżej rozwinięte) oraz ,,biednego Południa” (kolor czerwony), cieszyli się, nie kryjąc zdziwienia, że żyją w bogatszej części świata, mają zapewniony pokój i bezpieczeństwo.
    Ważnym elementem lekcji było omówienie wpływu zmian klimatycznych na życie ludzi, zwrócenie uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i rolnictwo czy aspekt godnej pracy.
    Tematyka lekcji stała się dla uczniów inspiracją do wykonania prac plastycznych na szkolny konkurs : ,,Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po 2030 roku?”.

Anna Klimasara

Obraz

więcej zdjęć


15 XI 2016

Edukacja globalna to problematyka współczesnego świata. W ramach zajęć technicznych uczniowie klasy VI a zapoznali się z 17 Celami  Zrównoważonego Rozwoju 2016 – 2030, które mają przekształcić świat. Dzieci zabrały głos odnośnie rozwinięcia Celu 11.: „Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”. Uczniowie zastanawiali się w jaki sposób dążyć do rozwoju miast i tworzenia miejsc pracy bez nadmiernej eksploatacji ziemi. Stwierdzili, że chcą budować taką przyszłość i takie miasta, w których każdy będzie miał wiele możliwości życiowych. Ważna jest też łatwość i ogólnodostępność korzystania z podstawowych usług, dostęp do energii, mieszkalnictwa, transportu i innych udogodnień. Finalnym efektem rozważań na temat wyzwań globalnych, związanych z pomyślnym rozwojem miast było wykonanie makiety „Idealnego osiedla”, które spełniało wszystkie omówione założenia, a wśród nich:
- odpowiednia infrastruktura przyjazna wszystkim mieszkańcom (szczególnie dla kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych),
- rozwiązany problem bezpieczeństwa na drogach, poprzez rozwój transportu publicznego,
- zmniejszone oddziaływanie miast na środowisko (m. in. odpowiednia gospodarka odpadami komunalnymi).

Krzysztof Krajewski


15 XI 2016

Tydzień Edukacji Globalnej na zajęciach komputerowych w klasie 5 a

    Uczniowie klasy 5a na zajęciach komputerowych poznawali zależności globalne wykonując ćwiczenia, których treść dotyczyła tego zagadnienia. Wyszukiwali informacje w różnych źródłach elektronicznych i wykorzystywali je do tworzenia dokumentów tekstowych ilustrowanych obrazami. Uczniowie poznawali pojęcia: Globalne Południe, Globalna Północ; wskazywali położenie krajów Globalnego Południa, Poznawali przyczyny ubóstwa, głodu na świecie i zastanawiali się, w jaki sposób sami się do tego przyczyniają i jakie działania można podejmować na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Grupa dziewcząt z klasy 5 a tworzyła mapę myśli dotyczącą skojarzeń z Afryką i określała ich wydźwięk. Graficznie przedstawiały swoje wyobrażenia o życiu w Afryce. Znajdowały różnice i podobieństwa w życiu ludzi w Polsce i w Afryce. Chłopcy z klasy 5 a pracowali metodą projektu i wspólnie tworzyli ilustrowany dokument tekstowy z informacjami dla swoich rówieśników o krajach Globalnego Południa i Globalnej Północy.

Wiesława Stankonowicz


15 XI 2016

    Uczniowie klasy IV a na lekcji przyrody zapoznali się z problem wylesiania oraz z jego społecznymi i przyrodniczymi skutkami. W czasie zajęć poznali przyczyny wylesiania oraz rozpoznawali wyroby, których produkcja zależy od korzystania z zasobów leśnych. Wymieniali przyrodnicze, kulturowe i materialne funkcje lasów. Wskazywali właściwe nawyki konsumenckie związane z użytkowaniem przedmiotów papierowych i drewnianych. Poznali certyfikat zrównoważonej gospodarki leśnej FSC.

Małgorzata Truchan


14 XI 2016

     Na szkolnym korytarzu została umieszczona tablica informacyjna na temat działań, które będą realizowane przez uczniów i nauczycieli w ramach TEG – 14.11 – 20.11.2016.

Jadwiga Zdan
Szkolny lider edukacji globalnej


14 XI 2016

    W dniu 14.11.2016r uczniowie klasy V b wraz z nauczycielem p. Krzysztofem Krajewskim zorganizowali akcję promującą obchody Tygodnia Edukacji Globalnej(14-20.11.2016r). Działania objęły swym zasięgiem zarówno teren szkoły jak i najbliższe środowisko lokalne. W trakcie akcji poinformowali zainteresowanych, że edukacja globalna ma na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Uczniowie zapoznali zainteresowanych z aktualnymi wyzwaniami globalnymi, wśród których znalazły się zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, ochronę praw człowieka, zapewnienie zrównoważonego rozwoju, budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych.

Krzysztof Krajewski

 

10 XI 2016

     Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami przygotowali gazetki tematyczne w klasach oraz plakaty nawiązujące do 17 celów zrównoważonego rozwoju 2016 – 2030. Efekty pracy widoczne są na zamieszczonych zdjęciach.

Jadwiga Zdan
Szkolny lider edukacji globalnej

więcej zdjęć


9 XI 2016

    9 listopada w ramach obchodów Tygodnia poświęconego zagadnieniom edukacji globalnej w kl. II c szkoły podstawowej, przeprowadzone zostały zajęcia przybliżające uczniom etapy powstawania czekolady. Temat zajęć to „Tosia odkrywa czekoladę”. Cele zajęć prowadziły do uczenia się współpracy z innymi dziećmi, rozwijania myślenia spekulatywnego, werbalizacji treści wizualnych oraz ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Lekcja oparta była na bajce pod tym samym tytułem, co temat zajęć. Przez „świat” prowadziła dzieci główna bohaterka opowiadania, Tosia. Uczniowie przypomnieli znak i znaczenie Sprawiedliwego Handlu, nawiązali z konieczności ze sobą współpracę układając puzzle, co nie było tak oczywiste i proste. Zastanawiali się nad tym, co by było, gdyby na świecie nie było czekolady? Rozmawiali również o tym, co by było, gdyby na świecie była tylko czekolada? Najmłodsi chętnie dociekali, rozważali postawione przed nimi pytania, wnioskowali . Wnioski tych rozmów były bardzo dojrzałe, jak na wiek młodych „badaczy”. Jakże wartościowe zdanie padło na zakończenie zajęć z ust jednego z drugoklasistów: „Życie bez czekolady byłoby gorzkie, ale nie takie w buzi, tylko w sercu”.

Małgorzata Grzyb, Aneta Skrzypiec


3 XI 2016

C:\Users\Jadwiga\Desktop\indeks.png  Kolejne spotkanie zespołu nauczycielskiego dotyczyło omówienia organizacji i przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej w naszej szkole. Zostały wybrane przez nauczycieli zadania do wykonania z uczniami, np. gazetki tematyczne, mini projekty, plakaty, scenki, artykuły, zdjęcia itp. Tydzień Edukacji Globalnej w roku szkolnym 2016/2017 przypada na czas 14-20 XI 2016 . Jego hasło to: Razem Dla Pokoju.

Więcej informacji na temat EG znajdziecie na stronach:
http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl

http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/materialy
http://www.ceo.org.pl/pl/globalna
http://e-globalna.edu.pl/scenariusze
http://dzieciafryki.com/
http://www.globalna.edu.pl/materialy_edukacyjne/

 

Jadwiga Zdan
Szkolny lider edukacji globalnej


2 XI 2016

    Przedstawiam swoje koleżanki i kolegów, którzy realizują działania w naszej placówce w ramach EG w roku szkolnym 2016/2017. Zdjęcia podczas ich codziennej pracy wykonała uczennica klasy III b G1 – Ala Dembińska.

 

28 X 2016

     W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do realizacji zadań w zakresie EG – „Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”. Dzisiaj odbyło się spotkanie lidera wraz z nauczycielami, którzy będą realizować w ramach zajęć edukacyjnych szereg działań promujących założenia EG. Wśród nich są nauczyciele: matematyki, techniki, języka polskiego, języka angielskiego, plastyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, historii oraz edukacji wczesnoszkolnej..
    Do głównych zadań zespołu należeć będzie, m.in.:
- rozwijanie wśród uczniów kompetencji społecznych i obywatelskich,
- uwrażliwianie na drugiego człowieka,
- zdobywanie i poszerzanie wiedzy,
-zaangażowanie dzieci i młodzieży na rzecz zmian na świecie.
    Nauczyciele zostali zapoznani z celami Zrównoważonego Rozwoju. Ogłoszony został również konkurs plastyczny dla uczniów SP 4 w dwóch kategoriach. Opieki nad przebiegiem tego działania podjęła się p. Anna Klimasara. Pan dyrektor Jarosław Kosakowski zobowiązał się do systematycznego umieszczania w przygotowanej zakładce materiałów przesyłanych przez nauczycieli.
    Wszystkim zaangażowanym nauczycielom dziękuję za udział w projekcie i życzę miłych wrażeń oraz owocnej pracy w realizacji podjętych zadań.

Jadwiga Zdan
Szkolny lider edukacji globalnej


27 X 2016

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”

1. Prace konkursowe mogą dotyczyć jednego z trzech zagadnień związanych z Agendą Zrównoważonego Rozwoju i Celami Zrównoważonego Rozwoju
1) Zmiany klimatu
Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
2) Bezpieczeństwo żywności i rolnictwo
Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
3) Godna praca
Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienia oraz godną pracę dla wszystkich ludzi. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, w szczególności „Szkół Liderów Edukacji Globalnej” biorących udział w projekcie:
- I grupa wiekowa: uczniowie klas „0”, 1-3 szkoły podstawowej
- II grupa wiekowa: klasy 4-6 szkoły podstawowej
2. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję konkursową pod względem:
1) jakości pracy artystycznej
2) stopnia odniesienia się do zagadnienia – CZR (aspekt merytoryczny)
CELE KONKURSU (odnoszące się do zagadnień edukacji globalnej w podstawie programowej)
1. podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat globalnych współzależności oraz unaocznianie tego, że rozwój nie sprowadza się tylko do pomocy;
2. wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań zależnościami istniejącymi we współczesnym świecie oraz zwrócenie uwagi na perspektywę Globalnego Południa;
3. wyzwalanie u dzieci i młodzieży aktywności artystycznej, rozwijanie ich osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez podnoszenie poziomu ich wiedzy w zakresie zagadnień globalnych;
4. kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec problematyki Globalnego Południa oraz inspirowanie uczniów i uczennic do podejmowania działań w tym zakresie.
5. promowanie szkół zaangażowanych w realizację zadań z zakresu edukacji globalnej.
Uwaga!!!
• Szczegółowe informacje znajdziecie w zamieszczonym regulaminie.
• Prace konkursowe z I grupy wiekowej proszę dostarczyć do 16.11.2016 do p. Anety Skrzypiec.
• Prace konkursowe z II grupy wiekowej proszę dostarczyć do 16.11.2016 do p. Anny Klimasary.

Regulamin konkursu

Jadwiga Zdan
Szkolny lider edukacji globalnej


26 X 2016

Czym jest ?
(…) to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.
Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Główne cele:
a)zwiększenie roli i miejsca EG w szkolnych programach nauczania i wychowania zgodnie z założeniami podstawy programowej oraz zaktywizowanie środowiska szkolnego do podejmowania działań w obszarze EG;
b)uświadomienie nauczycielom, że EG jest obecna w ramach wszystkich przedmiotów, zajęć szkolnych – jest zadaniem każdego nauczyciela i wychowawcy;
c)rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich nauczycieli i uczniów, które są podstawą i gwarancją świadomego, aktywnego obywatelstwa oraz odpowiedzialności za zrównoważony rozwój świata;
d)promowanie pozytywnych postaw i wartości oraz wspieranie uczniów w braniu odpowiedzialności za swoje działania oraz zobaczenie siebie jako obywateli świata, którzy mogą przyczynić się do bardziej pokojowego, sprawiedliwego i zrównoważonego świata;
e)rozwijanie poczucia siebie, uznanie różnorodności kulturowej, afirmacji sprawiedliwości społecznej i praw człowieka, a także utrwalanie pokoju i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można:
• zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
• poprawę jakości życia w krajach Globalnego Południa,
• ochronę praw człowieka,
• zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
• budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

Jadwiga Zdan
Szkolny lider edukacji globalnej