Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku
os. Siejnik I 14
19 - 400 Olecko

telefon: (87) 5239100

sp4@sp4.olecko.pl