Mikołajki w restauracji Astra
Andrzejki
Wyjazd do kina
Wizyta policjantów