13 września spotkaliśmy się po przerwie wakacyjnej w świetlicy „Krąg”, która działa niezmiennie od 1999 r. przy Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku. Nasza świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. To alternatywne rozwiązanie dla wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania plastyczne, muzyczne czy sportowe. Organizujemy różnorodne zajęcia, poprzez które dzieci uczą się właściwej komunikacji interpersonalnej i współdziałania z rówieśnikami, a także odpowiedzialności za własne postępowanie. Aby im to umożliwić realizujemy następujące działania:

Obecnie do naszej świetlicy od poniedziałku do piątku uczęszcza 25 dzieci w wieku od 6 do 15 lat a opiekę nad nimi sprawuje pani Katarzyna Laszkowska.

Zapraszamy do naszej świetlicy w następujących godzinach:

Poniedziałek 12.30-16.45
Wtorek  12.30-16.30
Środa 12.30-16.30
Czwartek 11.30-17.00
 Piątek 12.30-16.45