Regulamin naszej świetlicy

 JESTEŚMY MILI:

· używam słów: PRZEPRASZAM, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ,
· nie wyzywam, nie sprawiam innym przykrości
· nie biję innych – ręce i nogi trzymam przy sobie;

SŁUCHAMY SIĘ NAWZAJEM:

· mówi tylko jedna osoba;

SŁUCHAMY POLECEŃ:

· robię dokładnie to o co jestem poproszony;

DBAMY O PORZĄDEK I RZECZY ZNAJDUJĄCE SIĘ W ŚWIETLICY:

· wypełniam dyżury – zamiatam, zmywam itp.,
· wszystkie rzeczy odkładam na miejsce,

 POZOSTAJEMY NA TERENIE ŚWIETLICY:

· zawsze pytam o zgodę na wyjście!!!

 PONOSIMY KONSEKWENCJE ZA SWOJE ZACHOWANIE:

 · wykonuję zadania dane przez społeczność lub wychowawcę;
· uczęszczam systematycznie na wszystkie zajęcia, w razie  3 nieusprawiedliwionych nieobecności zostaję skreślony z listy uczestników

 Z WYCIECZEK I UROCZYSTOŚCI ŚWIETLICOWYCH KORZYSTAJĄ OSOBY, KTÓRE UCZĘSZCZAJĄ REGULARNIE ORAZ PRZESTRZEGAJĄ DANEGO REGULAMINU