Szanowni Państwo.
Pragnę zachęcić Państwa do współpracy w ramach terapii logopedycznej Państwa dzieci. Jest to bardzo ważne, by przyniosła ona oczekiwane rezultaty i przebiegała sprawnie. W tym celu zamieściłam podstawowe informacje o terapii oraz opracowałam gry i zabawy logopedyczne, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszej szkoły (w zakładce „logopedia”) oraz na stronie internetowej Learningapps.org. (należy wybrać kategorię „polski”, a w niej -„logopedia”) Na Learningapps.org znajdują się ćwiczenia interaktywne – poprzez zabawę dzieci mogą utrwalać poprawną artykulację ćwiczonych głosek. Ważne jest, aby wybrać gry do głoski, którą dziecko aktualnie ćwiczy i pamiętać o tym, by każdy obrazek został nazwany, a słowa, zdania czy teksty - przeczytane. Aby ćwiczenia nie nudziły się dzieciom, będę co jakiś czas dodawać nowe. Zaletą tej strony jest też to, że Państwo wraz z dziećmi możecie również tworzyć i wykorzystywać różne aplikacje, a także udostępniać je innym. Stronę tę można też wykorzystać do nauki z zakresu różnych przedmiotów edukacyjnych.

Agnieszka Anna Kopycka
 

Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze (prezentacja)
Polecane strony www
Głoska "w" - materiały do ćwiczeń
Głoska "ś" - materiały do ćwiczeń
Głoska "f" - materiały do ćwiczeń
Głoska "sz" - materiały do ćwiczeń
Głoska "s" - materiały do ćwiczeń

Głoska "r" - materiały do ćwiczeń
Głoska "k" - materiały do ćwiczeń
Głoska "c" - materiały do ćwiczeń
Głoska "b" - materiały do ćwiczeń
Głoska "d" - materiały do ćwiczeń
Głoska "l" - materiały do ćwiczeń
Głoska "p" - materiały do ćwiczeń
Głoska "t" - materiały do ćwiczeń
Etapy rozwoju mowy

Etapy terapii logopedycznej
Głoska r - wywołanie i utrwalenie
Postępowanie z dziećmi jąkającymi się w wieku szkolnym (informacje dla nauczycieli)
Terapia głosek: „k”, „g”
Terapia głosek szeregu ciszącego („ś”, „ź”, „ć”, „dź”)
Terapia głosek szeregu syczącego (głoski: „s”, „z”, „c”, „dz”)
Terapia głosek szeregu szumiącego („sz”, „ż”, „cz”, „dż”)
Terapia jąkania
Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Downa
Uczeń z wadą słuchu w szkole masowej - zalecenia dla nauczycieli
Wspomaganie rozwoju mowy dziecka - rady dla rodziców
Prezentacja "Minki Martynki" - cz. 1
Prezentacja "Minki Martynki" - cz. 2