Wicedyrektor - Jarosław Kosakowski

Dyrektor - Stanisław Kopycki

Wicedyrektor - Małgorzata Michałowska