Pędzi pociąg historii przez stulecia,
mija nowe pejzaże, nowych ludzi.
Przeminęły burzliwe tysiąclecia,
w naszych sercach dziś  nadzieja się budzi.

Nam nie straszne są dziś żadne trudności,
choć nie mało jest ich co dzień wokół nas.
Niech więc wszystkich wypełnia duch młodości,
jego zapał wykorzystać nadszedł czas.

    Ref. Wczytani w słowa księdza Twardowskiego,
widzimy cuda w szarościach dnia.
Chcemy przekazać swą wiarę i siłę,
jesteśmy gotowi, by biec do gwiazd.

Pod Patrona sztandarem więc dziś chcemy
być tradycji dziedzicami godnymi.
Tak jak On pięknie żył, my żyć pragniemy
w naszym kraju – w ojczystej, polskiej ziemi.

     Ref. Wczytani w słowa księdza Twardowskiego,
widzimy cuda w szarościach dnia.
Chcemy przekazać swą wiarę i siłę,
jesteśmy gotowi, by biec do gwiazd.

Autorki hymnu szkoły :  słowa - Agnieszka Anna Kopycka, Patrycja Chlebus, muzyka - Elżbieta Smokowska – Grzanka