Plan zajęć edukacyjnych w klasie pierwszej w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017
Plan zajęć edukacyjnych w klasie pierwszej w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017


Wolontariat – nasze działania.

    19 kwietnia zbliża się rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Już kolejny raz nasza młodzież bierze udział w ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”, której celem jest między innymi budowanie wspólnej świadomości historycznej Polaków i Żydów oraz propagowanie postaw szacunku i tolerancji. Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Na zajęciach wykonywaliśmy papierowe żonkile, które będziemy wręczać napotkanym na ulicach mieszkańcom naszego miasta, na terenie szkoły itp.
    Na zdjęciach - bardzo skupieni przy pracy uczniowie/wolontariusze klasy IB gimnazjum w trakcie wykonywania żonkili.

więcej zdjęć


Czym jest wolontariat ?

    Na ten temat pracowaliśmy przez ostatnie zajęcia. Wolontariat – to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści materialne: satysfakcję, nowych przyjaciół, radość pomagania, zdobywa wiedzę , umiejętności itd.
    Zastanawialiśmy się, w jakich działaniach możemy my wziąć udział, np.: WOŚP, pomoc osobom starszym, zbiórka żywności, zbiórka zabawek potrzebującym dzieciom, pomoc w schroniskach dla zwierząt itp. Następnie wykonaliśmy w grupach plakaty na temat działań w ramach wolontariatu. Mamy nadzieję, że swoje pomysły wcielimy w życie już w niedługim czasie.

Izabela Motulewicz – I B

więcej zdjęć


Godna praca

    Dnia 16 listopada zakończyliśmy pracę nad plakatami promującymi ideę godnej pracy. Trwała ona dwie godziny doradztwa zawodowego i jedną godzinę wychowawczą. Najwięcej problemów przysporzyła nam zła organizacja pracy oraz brak pomysłów. Pomimo tych trudności udało się skończyć i zaprezentować plakaty całej klasie.
    Efekty naszej pracy można podziwiać na zdjęciach, na korytarzu szkolnym i w sali nr 201. Dzięki tym zajęciom wiemy jakie wymogi musi spełniać nasz pracodawca i w jakich warunkach powinniśmy pracować.

Agnieszka Majewska Ia
 


Plan zajęć edukacyjnych w klasie pierwszej w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016
Plan zajęć edukacyjnych w klasie pierwszej w drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016


     Dnia 15.06.2016r. poszliśmy do piekarni "Młyn" na ulicy Młynowej. Zobaczyliśmy na własne oczy, jak wygląda proces wypieku chleba, zapoznaliśmy się z pracą piekarza (pozytywne i negatywne strony). Mieliśmy również okazję przyjrzeć się piecom i urządzeniom do wyrobu codziennych wypieków. Właściciel piekarni, pan Michał Wójcik, poczęstował nas chlebem z dodatkiem ziemniaków. Następnie zwiedziliśmy stary młyn, który od ponad roku nie funkcjonuje. Duże wrażenie na nas zrobiły ogromne silosy na mąkę. Dowiedzieliśmy się o tym, że w młynie była kręcona scena do filmu. Piętro odegrało rolę lochów. Na zakończenie wycieczki otrzymaliśmy propozycję na świeży, cieplutki chlebek, ale tylko wytrwali uczniowie się jego doczekali.
    Serdecznie dziękujemy za wspaniałą wycieczkę, która odbyła się w godzinach popołudniowych.

Maciej Pieczulis Ia

więcej zdjęć


     W środę 1 i 8 czerwca na zajęciach z poradnictwa zawodowego gościliśmy wolontariusza- Jakuba Dziubińskiego. Na pierwszych zajęciach opowiadał nam, czym jest wolontariat i jakie warunki musi spełniać osoba biorąca w nim udział. Na kolejnym spotkaniu mówiliśmy o tym, jakie są rodzaje wolontariatu - od akcji charytatywnych po pomoc starszym. Oglądaliśmy ciekawe filmy o akcjach sponsorowanych przez wolontariat w Olecku. Pan Dziubiński zachęcał nas również do brania udziału w projekcie "Pomysłodajnia" na inicjatywę kulturalną oraz w zbiórkach żywności. Część uczniów z naszej klasy już uczestniczyła w akcjach wolontariatu, np. zbiórkach żywności w sklepach spożywczych.
    Zajęcia w sposób ciekawy uzupełniły naszą wiedzę na ten temat.

Justyna Sznurkowska - 1a

więcej zdjęć


18 maja 2016
Wcześniej na zajęciach poznaliśmy zasady racjonalnego gospodarowania czasem. Dzisiaj zajęliśmy się „Racjonalnymi wydatkami”. Do pracy przystąpiliśmy w grupach. Każda grupa otrzymała planszę i kartoniki z różnymi wydatkami, jakie mają nasze rodziny. Naszym zadaniem było tak pogrupować nasze wydatki, które uznamy za najistotniejsze, te mniej istotne oraz najmniej ważne. Pracując w grupach musieliśmy wypracować wspólne porozumienie aby według ustalonych kryteriów wykonać zadanie. Nie było to łatwe, bo mieliśmy różne zdania na to, co dla kogo jest ważne. Po określonym czasie liderzy grup dokonali prezentacji. Okazało się, że dla każdej z grup istotne było co innego, chociaż niektóre wydatki pojawiały się wspólne. Pracowaliśmy nieznaną nam do tej pory metodą – „Poker kryterialny”.

Paweł Naruszewicz - Ia

więcej zdjęć


     Dwie godziny zajęć poświęciliśmy na poznanie ośmiu kompetencji kluczowych. Dowiedzieliśmy się czym są, w jaki sposób możemy je rozwijać. Pracując w parach przełożyliśmy treści każdej z kompetencji na formę graficzną. Efekty swojej pracy przedstawiamy na gazetce tematycznej, która znajduje się w klasie 201.

Justyna Sznurkowska - Ia

więcej zdjęć


     Przez dwie godziny lekcyjne na zajęciach ćwiczyliśmy nasze myślenie twórcze. Mając do dyspozycji określone ilości figur geometrycznych (koła, kwadraty, prostokąty, trójkąty, także ograniczoną ich ilość i wielkość) tworzyliśmy wielkie dzieła, które powstawały w naszych umysłach. Następnie przenieśliśmy je na papier w formie obrazu. Świetnie się bawiliśmy chociaż trzeba przyznać, że były też problemy ze względu na wspomniane ograniczenia.
    Wszystkie prace są wyjątkowe i każdy z nas (uczniów kl. Ia I b wykazał się niepowtarzalnym pomysłem. Dzielimy się ze wszystkimi naszymi wytworami. Rozbudzajcie swoją wyobraźnię! Powodzenia!

Justyna - Ia
 


 5.11.2015

    Na zajęciach z poradnictwa zawodowego spotkała nas miła niespodzianka. Odwiedziła nas doradca zawodowy, pani Krystyna Zdan z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olecku. Tematem zajęć była „Zmiana – stały element życia”. Dowiedzieliśmy się, czym jest zmiana, kiedy do niej dochodzi i jakie są strategie radzenia sobie ze zmianą (zadaniowa, emocjonalna i unikowa). Otrzymaliśmy też dużo przeróżnych wskazówek, jak poradzić sobie ze zmianą, sytuacją trudną, stresującą - najlepiej łączyć poznane strategie, ale nie jest to łatwe i dobrze jest już teraz zacząć się tego uczyć. Przed nami przecież w niedalekiej przyszłości kolejna zmiana – wybór szkoły ponadgimnazjalnej, warto już teraz o tym pomyśleć, aby w klasie III nie przeżywać tego bardzo.
    Na koniec Pani pokazała nam rysunek w kształcie ślimaka i przedstawiła, jak może zachować się człowiek, gdy dotyka go nieoczekiwana zmiana, do której nie mógł się przygotować. Pani wcześniej zapoznała nas z historią Kasi, bohaterką opowiadania pt. „Przeprowadzka”.
    Zajęcia przebiegły w miłej i sympatycznej atmosferze. Pracowaliśmy bardzo ładnie. Czekamy na kolejne takie spotkania.

Julia i Magda - kl. 1b

więcej zdjęć


Plan pracy w drugim semestrze 2014/2015


15 maja 2015

Zapoznaliśmy się z ideą Banku Czasu. Jest to ciekawa forma pomocy, okazania wsparcia drugiej osobie bez korzyści finansowych. Zrozumieliśmy, że każdy z nas może coś ofiarować drugiej osobie i od kogoś otrzymać również pomoc. Jedyny problem - to organizacja czasu i nasze chęci. Pracowaliśmy nad pomysłami – co możemy ofiarować, ale też czego oczekujemy? Oto efekty naszej pracy w grupach. Od nowego roku szkolnego pomyślimy nad ich realizacją, przynajmniej w niektórych obszarach. Zachęcamy wszystkich do współpracy tzn. rodziców i nauczycieli również w realizacji naszych przedsięwzięć.

Uczniowie klasy I a i I b

więcej zdjęć


    Przez ostanie 2 godziny, na zajęciach z poradnictwa zawodowego pracowaliśmy nad plakatami związanymi z wolontariatem wspólnie z panią Jadwigą Zdan. W pierwszej kolejności zapoznaliśmy się z pojęciem wolontariat, a później zabraliśmy się do pracy w grupach. Te zajęcia miały nas zachęcić do różnych form wolontariatu, czyli pomocy innym. Wynikiem naszej pracy były różne plakaty. Inspiracją dla jednej z grup był Jerzy Owsiak, założyciel WOŚP. Moja grupa przygotowała pracę nawiązującą do zbiórek żywności, występują na tej pracy również nasze dłonie, aby podkreślić, że wolontariat jest zupełnie ludzką i obywatelską rzeczą. Inne grupy przedstawiły różnorakie formy pomocy, takie jak, pomoc starszym i niepełnosprawnym w codziennych czynnościach domowych. Na koniec, przedstawiciele grup opisali swoje prace. Wszystkim uczniom przewodziło słowo POMAGAMY!
    Nasza klasa podjęła się aktualizowania gazetki w sali 201 w ramach wolontariatu na temat: ,,Rok szkoły zawodowców".

Gabriela Maciejewska IB

więcej zdjęć


     W środę 4 marca naszą szkołę odwiedził bardzo ciekawy gość. Gościła u nas pani Barbara Taraszkiewicz. Odwiedzała niektóre klasy naszego gimnazjum. Opowiedziała, że jest doradcą zawodowym i nauczycielką geografii w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Na początku przedstawiła nam funkcjonowanie tej szkoły. Mówiła m.in. o specjalizacjach jakie można wybrać: np. technik hotelarstwa, technik geodeta, logistyk. Potem przedstawiła nam jak wygląda jej praca jako doradcy zawodowego z młodzieżą. Wspominała o dziewczynie, która przyjechała z Uzbekistanu i uczy się w ZSLiZ w Olecku. Ma ona wielki talent taneczny. Pani Barbara pomogła jej go rozwinąć. Pomogła zorganizować zajęcia taneczne, w których uczestniczy obecnie dość duża grupa dziewcząt. Przedstawiła nam również nad czym pracuje z uczniami w poszczególnych klasach. Na zajęciach poruszają różne kwestie związane z późniejszym wyborem zawodu. Na przykład w trzeciej klasie uczą się pisać CV i list motywacyjny. Doradca zawodowy wspólnie z psychologiem i pedagogiem wspierają młodzież w drodze do dorosłości. Pani opowiadała nam również o kursach, które organizowane są w celu wyspecjalizowania się w danej dziedzinie. Jeden z takich kursów dotyczył obsługi kas fiskalnych. Przedstawiła nam też film, nagrany przez uczniów. Na koniec pani poruszyła temat roli doradcy w życiu gimnazjalisty. Wywód pani Barbary był bardzo ciekawy. Wiele osób zrozumiało, że praca doradcy wcale nie jest łatwa.

Szymon Ropel i Weronika Skorupska - Ib

więcej zdjęć