Lp.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1. Antkiewicz Magdalena język angielski

2.         

Bagieński Jarosław

nauczyciel wspomagający, surdopedagog

3.         

Borawska Anetta

nauczyciel wspomagający

4.         

Chmielewska Wioteta edukacja wczesnoszkolna
5

Cichanowicz Joanna

nauczyciel wspomagający

6.         

Czaplejewicz Wioletta

świetlica, rewalidacja

7.         

Czerniecka Alicja

edukacja wczesnoszkolna

8.         

Domasik Anna

matematyka

9.         

Domel Karolina Joanna

świetlica

10.       

Fiećko Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

11.

Grzyb Małgorzata

nauczyciel wspomagający, matematyka

12.      

Hołownia Grażyna

biblioteka

13.      

Iwanowska Ewa

język angielski

14.      

Janczenia Violetta

język niemiecki

15.      

Jusińska Dorota

religia

16.      

Jankowska Krystyna

wychowanie przedszkolne

17.      

Januszczyk Renata

wychowanie fizyczne

18.      

Jasińska Marzena

wychowanie fizyczne

19.      

Kawałko Anna Maria

matematyka

20.      

Klimasara Anna

język polski, wychowanie do życia w rodzinie, zaj. techniczne, plastyka

21.      

Koncewicz Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

22.      

Kopycka Agnieszka

język polski, logopeda

23.      

Kopycki Stanisław

dyrektor szkoły, świetlica, pedagog

24.      

Kosakowski Jarosław

informatyka, zaj. komputerowe, wicedyrektor szkoły

25.      

Krajewski Krzysztof

edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo ruchu drogowego, zaj. techniczne

26.      

Krassowska Agnieszka

wychowanie przedszkolne

27.      

Marcinkiewicz Małgorzata język niemiecki

28.      

Matwiejczyk Krystyna

nauczyciel wspomagający, rewalidacja
29.

Michałowska Małgorzata

wychowanie fizyczne, wicedyrektor szkoły

30.      

Piliszek Emilia

język polski

31.      

Raczykowska Angelika nauczyciel wspomagający, rewalidacja

32.      

Sienica Robert

psycholog szkolny
33.

Sitko Anna

religia

34.      

Skrzypiec Aneta

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

35.      

Słuchocka Janina

nauczyciel wspomagający, rewalidacja

36.      

Stachowicz Magdalena muzyka, zaj. artystyczne, plastyka

37.      

Stankonowicz Wiesława

fizyka, chemia, zaj. komputerowe

38.      

Stasiak Anna

wychowanie przedszkolne

39.      

Szlaszyńska Magdalena

biblioteka, świetlica

40.      

Szóstkiewicz Fabian

język angielski

41.      

Szyłkiewicz Anna Karolina

język polski, historia

42.      

Truchan Małgorzata

nauczyciel wspomagający, rewalidacja, przyroda

43.      

Warykowska Marta

świetlica

44.      

Witkowska Dorota

przyroda, biologia, zaj. komputerowe

45.      

Wojtkowska Jolanta

pedagog szkolny

46.      

Wróblewska Karolina świetlica

47.   

Zdan Jadwiga

historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
48. Zdancewicz Mariola język polski, biblioteka
49.    

50.      

   
51.