„e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”

  Od 1 listopada w Zespole Szkół w Olecku rozpoczęto realizację projektu „e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma na celu podniesienie kompetencji w Zespole Szkół w Olecku w zakresie kształcenia multimedialnego poprzez przeszkolenie 15 nauczycielek i 3- nauczycieli z zakresu metodyki kształcenia stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learning. W ramach projektu 18 nauczycieli Zespołu zostanie przygotowanych do worzenia lekcji multimedialnych poprzez 40-godzinne szkolenie stacjonarne i 40-godzinne szkolenie e-learningowe. Projekt został przygotowany wiosną 2011 r. Przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i otrzymał dofinansowanie na realizację.

Podstawowe dane o szkoleniu

·         Szkolenie obejmuje:
a)       moduł poświęcony potrzebie stosowania TIK w dydaktyce,
b)       tworzenie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem platformy e-learning  wspomaganych prezentacją multimedialną, podręcznikiem multimedialnym,
c)       sztukę prezentacji,
d)       ewaluację lekcji multimedialnej.

·         Po zakończeniu szkolenia nauczyciel będzie potrafił:
-
umieszczać materiały przydatne dla uczestnika kursów,
- przygotowywać quizy z wykorzystaniem informacji zwrotnej po ich zakończeniu,
- zakładać i moderować fora, chaty, przygotowywać i przeprowadzać konferencje on-line,
- projektować i stosować metody multimedialne,
- funkcjonalnie wykorzystywać ogólnodostępne komunikatory,

- zastosować poznaną w trakcie zajęć (szkolenia) metodologię do tworzenia lekcji e-learning,
- napisać scenariusz lekcji e-learning,
- zastosować podstawowe komponenty do kursów e-learning oraz i
ch ergonomię,
- stosować standardy e-learningu,
- przygotować lekcję multimedialną z zastosowaniem e-learningu.

Czas trwania projektu: 01.11.2011r. – 29.02.2012r.

Plan działania:
-  rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych, biorących udział w szkoleniach
-  instalacja i konfiguracja platformy e-learning
-  przygotowanie i realizacja szkolenia blended learning dla nauczycieli z zakresu kształcenia multimedialnego
-  administracja szkolnej edukacyjnej platformy e-learning 
- przygotowanie i przeprowadzenie lekcji z zastosowaniem multimediów i platformy e-learning
-  monitoring i ewaluacja projektu
-  zamknięcie projektu.

Europejski Fundusz Społeczny
Regulamin projektu
Ogłoszenie o naborze
Regulamin rekrutacji
Karta zgłoszenia do projektu
Ankieta dla nauczyciela
Lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu
Grupy na szkolenie stacjonarne
Harmonogram szkolenia stacjonarnego