C:\Users\awroblewska\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\poziom_polskie_kolor.jpg

Informacje o projekcie
Prezentacja - główne cele i założenia projektu
Zaproszenie do złożenia oferty na wdrożenie narzędzi TIK oraz platformy e-learningowej
Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć z projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu
Formularz zgłoszeniowy nauczyciela do projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi TIK na zajęciach
Harmonogram zajęć edukacyjnych rozwijających i wyrównawczych w okresie od marca do czerwca 2017
Lista uczestników zajęć edukacyjnych rozwijających i wyrównawczych zorganizowanych w ramach projektu
Lista uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu

Szklenie z zakresu wykorzystania narzędzi TIK na zajęciach
Zdjęcia ze szkolenia nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi TIK na zajęciach

Szkolenie z zakresu TOC i eksperymentu matematycznego
Zdjęcia ze szkolenia z zakresu TOC i eksperymentu matematycznego

Harmonogram wsparcia udzielonego w ramach realizacji projektu w okresie od lutego do czerwca 2017 r.

Harmonogram wsparcia udzielonego w ramach realizacji projektu w okresie od lipca do grudnia 2017 r.
Harmonogram zajęć edukacyjnych rozwijających i wyrównawczych w okresie od września do grudnia 2017
Harmonogram zajęć edukacyjnych rozwijających i wyrównawczych w okresie od stycznia do czerwca 2018