Folder o szkole
Obwód szkoły


Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018:

Zapisy do klasy pierwszej
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018:

Zapisy do oddziały przedszkolengo
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolengo
Deklaracja o kontynuacji edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym