Folder o szkole
Obwód szkoły


Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019:

Zapisy do klas pierwszych (doc)
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019:

Zapisy do oddziałów przedszkolnych (doc)
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolengo
Deklaracja o kontynuacji edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych