Harmonogram realizacji zadań związanych z obchodami 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku

23 II 2018

„Po prostu - po polsku!” – językoznawcza inicjatywa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku

    23 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku odbył się I Powiatowy Turniej Językoznawczy „Po prostu – po polsku!”.
    Szczególny charakter przedsięwzięcia organizowanego przez nauczycielki Mariolę Zdancewicz oraz Agnieszkę Gryniewicz podkreślił fakt, iż odbywało się ono pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Olecka. Ponadto działania połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego wpisane były w szkolne obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
    Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły, Stanisław Kopycki, który przywitał uczestników, nauczycieli, jury oraz obecnych na sali: Burmistrza Olecka - Wacława Olszewskiego - oraz Zastępcę Burmistrza -Mariusza Miłuna. Burmistrz podkreślił innowacyjność i wagę konkursu w całości poświęconego poprawności języka polskiego i odbywającego się w takim charakterze po raz pierwszy w powiecie.
    „Jakie rozkosze, jakie rozkosze! / Umieć wypisać słowo po słowie, / Co marzę w myślach, co w sercu noszę, / Karta zrozumie, pióro wypowie” – słowa Władysława Syrokomli, będące mottem turnieju, miały uwypuklić wartość języka jako narzędzia, które wpływa na nasz sposób postrzegania rzeczywistości, pozwala poznać, uporządkować, nazwać i ocenić jej elementy. Narzędzia, w którym myślimy, marzymy, śnimy, kłócimy się i wyrażamy miłość.
    Turniej skierowany był do uczniów klas siódmych szkół podstawowych oraz uczniów klas drugich i trzecich dotychczasowych gimnazjów. Wzięło w nim udział 6 szkół z powiatu oleckiego: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olecku, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku, Szkoła Podstawowa w Gąskach, Szkoła Podstawowa w Judzikach, Szkoła Podstawowa w Kijewie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach. Młodzież w trzyosobowych drużynach rywalizowała ze sobą w konkurencjach sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu gramatyki języka polskiego.
    Nad poprawnością wykonywanych zadań czuwała komisja konkursowa , w której zasiadły polonistki: pani Małgorzata Burba, pani Katarzyna Kamińska oraz pani Anna Kisiel. W wyniku skrupulatnego liczenia punktów wyłoniono zwycięskie drużyny:
- I miejsce: Zuzanna Bagan, Emilia Czajewska, Agnieszka Majewska – Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku (nauczyciel przygotowujący – Anna Karolina Szyłkiewicz);
- II miejsce: Kinga Konopko, Kamila Łęgowska, Sandra Romanowska – Szkoła Podstawowa w Judzikach (nauczyciel przygotowujący: Agnieszka Łaskowska);
- III miejsce: Martyna Gorlo, Zofia Kozłowska, Magdalena Miłowicka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach (nauczyciele przygotowujący: Grażyna Jankowska i Jolanta Motulewicz).
    Dzięki hojności oleckich przedsiębiorców organizatorom udało się pozyskać wartościowe nagrody. Każda z osób zwycięskiej drużyny dostała nowoczesny e-book. Za drugie miejsce uczestnikom wręczono atrakcyjne słuchawki. Trzeci na podium otrzymali bardzo pojemne pendrive’y z możliwością ich podłączenia do telefonu. Ponadto każdej z osób, biorących udział w Turnieju, została wręczona książka oraz pamiątkowy dyplom.
    Gratulujemy zwycięskim drużynom , jednocześnie podkreślamy, że każdy uczestnik I Powiatowego Turnieju Językoznawczego „Po prostu – po polsku!” powinien czuć się wygranym. Aktywny udział w konkursie, zaangażowana postawa i duża wiedza z zakresu gramatyki języka ojczystego pozwala być z siebie dumnym. Dziękujemy za wspaniałą postawę i zdrową rywalizację we wszystkich konkurencjach, a także za przyjazną atmosferę, bez której turniej byłby o wiele uboższy i mniej atrakcyjny.
    Uczestnicy docenili walory edukacyjne turnieju, miłą atmosferę oraz aspekt estetyczny i sprawność organizacyjną, nad czym od początku czuwała wicedyrektor Małgorzata Michałowska.

Agnieszka Gryniewicz

więcej zdjęć

więcej informacji o konkursie