Opiekunami Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku w roku szkolnym 2017/2018 są
Panowie Fabian Szóstkiewicz i Jarosław Bagieński.