Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. ks. Jana Twardowskiego w roku szkolnym 2017/2018
klasa IV A  
 
 
klasa IV B  
 
 
klasa V A  
 
 
klasa V B  
 
 
klasa VI A  
 
 
klasa VI B  
 
 
klasa VII A  
 
 
klasa VII B  
 
 
Skład Samorządu Uczniowskiego klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018
klasa II A  
 
 
klasa II B  
 
 
klasa III A  
 
 
klasa III B