Konto do wpłat za obiady: PKO BP Oddział w Olecku 02102047240000310200374900

Regulamin korzystania ze stołówki

Ogłoszenie
Wysokość opłaty za obiady

Jadłospis na bieżący tydzień