„Świetlica wita was,
Tu szybko mija czas.
Radosny uśmiech dzieci,
Jak ptak ku słońcu leci.
Na twarzach uśmiech promienny,
Dla nas jest zawsze bezcenny.
Więc przyjdź do naszej świetlicy,
Najweselszej w okolicy!”

Witamy na naszej stronie świetlicy szkolnej. Nasza świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas oczekując na rozpoczęcie lekcji i po ich zakończeniu. Przyjęcia uczniów do świetlicy odbywają się w pierwszym tygodniu września każdego nowego roku szkolnego, na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Zapraszamy do naszej świetlicy czynnej codziennie od 6:30 do 16:30. Przerwa w świetlicy jest w godzinach 9:40 – 11:30.

Opiekę wychowawczo – dydaktyczną w świetlicy sprawują: Wioletta Czaplejewicz, Karolina Domel, Magdalena Szlaszyńska, Stanisław Kopycki.

Celem pracy naszej świetlicy jest:

- zapewnienie dzieciom opieki przed i po zajęciach szkolnych,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w różnych zajęciach,
- tworzenie warunków do pracy własnej uczniów,
- pomoc uczniom słabym w odrabianiu lekcji,
- stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i zaufania,

- kształtowanie u dzieci nawyku kultury osobistej i współżycie w grupie,

- wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

- zapewnienie właściwego i kulturalnego wypoczynku,

- promowanie zdrowego stylu życia.

 

Zgodnie z rozkładem zajęć uczniom przebywającym w świetlicy proponujemy udział w różnorodnych formach zajęć świetlicowych:

- zajęcia plastyczno-manualne rysowanie ołówkiem, kredką, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki.

- zajęcia rekraacyjno - ruchowe zabawy na świeżym powietrzu – spacery zabawy

- w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną.

- zajęcia dydaktyczne- zabawy słowne ćwiczenia w poprawnym czytaniu, recytacje, rebusy, krzyżówki, zgadywanki, układanki itp. 

- zajęcia integracyjne

- ćwiczenia i zabawy rozwijające i usprawniające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo – ruchową

- ćwiczenia i zabawy rozwijające mowę i myślenie, orientację zmysłową, przestrzenną i kierunkową

- gry i zabawy ruchowe

- gry dydaktyczne

- zabawy rozwijające koncentrację

- zabawy ćwiczące sprawność manualną

- zabawy wprowadzające odprężenie i relaks

- tańce i zabawy przy muzyce integracyjne

- programy i filmy edukacyjne

- pomoc w odrabianiu lekcji

- czytanie literatury dziecięcej

- konkursy

- imprezy okolicznościowe, takie jak: zabawa andrzejkowa, występy na apelach

 

Prace wykonane przez naszych wychowanków eksponowane są na wystawkach dekorujących naszą świetlicę, staramy się o to aby atmosfera w świetlicy była miła

 i przyjazna.    

 W naszej świetlicy dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb i przekonań, staramy się wyrobić w wychowankach umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i zgodnego współżycia w grupie.

        Świetlica dla naszych dzieci to nie tylko pomieszczenie, to także drugi dom. Tu często uczniowie spędzają swój czas. Jesteśmy po to, by pomóc dzieciom w sprawach, na które rodzice często nie maja czasu lub mają problemy z ich załatwieniem. Próbujemy pomóc dzieciom. W związku z tym współpracujemy z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Systematycznie prowadzone są rozmowy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem oraz psychologiem. Częste rozmowy z nimi pozwalają nam na głębsze poznanie sytuacji domowej dzieci. Nasza świetlica jest miejscem bardzo przyjaznym. Wielu uczniów z ochotą przebywa na świetlicy szkolnej. Każdy może liczyć na życzliwą pomoc każdej z nas. Dla nas najważniejsze jest dobro dziecka, jego rozwój emocjonalny i intelektualny, dlatego nie szczędzimy wysiłków, by w jak najbardziej efektywny sposób zrealizować zamierzone cele.

Zasady zachowania się dzieci w świetlicy szkolnej:

Ś -  świetlicowe gospodarstwo jest wspólne,
W – wiemy, że nasze zachowanie zależy od nas.
I – idziemy ulicą uważnie i ostrożnie,
E – ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu,
T – tworzymy gromadę, w której każdemu powinno być dobrze,
L – lubimy porządek i czystość,
I – informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy oraz szkoły,
C –chętnie bierzemy udział w zajęciach świetlicowych,
A – absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy,

J – jesteśmy kulturalni, szanujemy nauczycieli i kolegów
A – aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym i słabszym kolegom,
K – kochamy ludzi, kwiaty i zwierzęta,

D – dbamy o polski piękny język,
O – obowiązki znamy i sumiennie je wykonujemy oraz uczymy się samodzielności,
M – musimy przestrzegać regulaminu świetlicowego, aby wszystkim, którzy z niego korzystają było dobrze.