Zaproszenie do złożenia oferty na wyposażenie Zespołu Szkół w Olecku w sprzęt sportowy

Zaproszenie ogólne do złożenia oferty na wyposażenie sali integracji sensorycznej
Przykładowa wizualizacja
Propozycja cenowa


Rozstrzygnięcie przetargu na wynajem ośrodka wypoczynkowego wraz z wyżywieniem na zorganizowanie obozu językowego w terminie od 20.06.2014 r. do 13.07.2014 r.
Przetarg na wynajem ośrodka wypoczynkowego wraz z wyżywieniem na zorganizowanie obozu językowego w terminie od 30.06.2014 r. do 13.07.2014 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  - wynajem ośrodka wypoczynkowego wraz z wyżywieniem
Wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ

Przetarg na wynajem ośrodka wypoczynkowego wraz z wyżywieniem na zorganizowanie obozu językowego
Specyfikacja do przetargu na wynajem ośrodka wypoczynkowego
Wyjaśnienie nr 1 do przetargu na wynajem ośrodka wypoczynkowego wraz wyżywieniem na zorganizowanie obozu językowego
Rozstrzygnięcie przetargu na wynajem ośrodka wypoczynkowego wraz z wyżywieniem na zorganizowanie obozu językowego w Szklarskiej Porębie lub jej okolicach w terminie od 09.07.2013r. do 22.07.2013r.
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na wynajem ośrodka wypoczynkowego wraz z wyżywieniem w terminie od 09.07.2013r. do 22.07.2013r.