Reforma edukacji
Informacje
o stypendiach szkolnych

Wniosek o stypendium szkolne

darmowe e - podręczniki

Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2017/2018Szkoła otrzymała dofinansowanie ze Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła w ramach akcji "1% dla mojej szkoły" w kwocie 1998 zł. Wniosek i umowa nr W-98/A/2013/03/27