Wywiadówka ogólnoszkolna
18 I 2018 (czwartek)

kl. 0 godz. 16.00;
kl. 1-5 SP godz. 16.30;
kl. 6-7 i gim. godz. 17.30

Program
wychowawczo - profilaktyczny

wyprawka dla ucznia
 klasy pierwszej

szkoły podstawowej

wyprawka dla ucznia
zerówki

Biało - czerwona