Zebranie z rodzicami -
24 V 2018 (czwartek)
według harmonogramu:
kl. 1 - 5 SP godz. 16.30,
kl. 6 - 7 SP i gim. - 17.30.

Oddziały "0" - zebranie
 przełożono na 5 VI 2018
na godz. 16.30

Program
wychowawczo - profilaktyczny

Biało - czerwona