Od września 2013 r. nasze gimnazjum zakwalifikowane zostało do projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jest to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. W projekcie tym naszą szkołę reprezentują:

Plakat promujący projekt
Ramowe standardy współpracy
Zdjęcia z naszych działań
Szkolny Program Aktywnej Współpracy (SPAW)