Wskazówki do obserwacji dziecka
Jak motywować dziecko do działania
Apel dziecka do rodziców
Prośba dziecka wg Janusza Korczaka
Przykłady ćwiczeń korekcyjnych - wady postawy
Przykłady ćwiczeń usprawniających różne obszary funkcjonowania w ramach przygotowania do nauki szkolnej